Bc. Zdeněk Šenk MENU

Doškolení OZO BOZP (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)

05.-07.04.2022
10.-12.05.2022
20.-22.09.2022
11.-13.10.2022
(poslední datum kurzu - přesun do archivu)
Termíny:
20.-22.09.2022,   11.-13.10.2022


Základní heslo kurzu:

,,Mít úspěch, znamená vědět a znát.“

Třídenní kurz ,,Doškolení OZO BOZP“ je vhodný pro tři základní cílové skupiny:

  • Jako příprava na zkoušku z odborné způsobilosti v plnění úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP). V průběhu kurzu budou vysvětleny okruhy témat stanovených pro státní zkoušku nařízením vlády č. 592/2006 Sb. s cílem úspěšně absolvovat zkoušku OZO BOZP.
  • Ve druhé cílové skupině jsou držitelé osvědčení OZO BOZP, kteří svoji činnost už aktivně vykonávají a mají zájem si osvěžit a doplnit znalosti v BOZP. OZO BOZP si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti v oblasti BOZP na komplexní úrovni, v rozsahu dle požadavků stanovených právními předpisy pro oblast BOZP.
  • Kurz je také vhodný pro další zainteresované strany, např. pro personalisty, manažery, poradce v oblasti BOZP, interní auditory, zástupce odborů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pro všechny další, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat doplňující informace. V průběhu kurzu získají účastníci školení podrobný přehled o problematice BOZP a budou mít znalosti pro aktivní podporování procesu zlepšování úrovně BOZP ve své organizaci.

Kurz je určen:

Odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, bezpečnostním technikům, manažerům,  personalistům, poradcům a auditorům, zástupcům zaměstnanců a všem, kteří mají vazbu na  BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené znalosti.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí připravit na zkoušku odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, s cílem získat osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast BOZP a nebo si znalosti v BOZP doplnit a rozšířit. Absolvent kurzu je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP.

Podmínky pro přijetí účastníka do kurzu nejsou stanoveny.

Organizační formy a metody výuky:

Kurz je organizován v délce 3 dnů (první den začátek v 9,00 hod., ostatní dny od 8,00 hod.).
Hodinová dotace jednoho výukového dne - 8 hodin, celkový rozsah přednášek - 24 hodin.
Používané metody výuky jsou přednášky, cvičení a workshopy.

Lektor kurzu: Bc. Zdeněk Šenk – je odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik č. osv. 003/08, technik požární ochrany, lektor, poradce a certifikační auditor BOZP. Autor odborných článků k problematice BOZP, spolu-autor knihy Abeceda personalisty, autor publikací: BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS - 2. vydání, 1.309 testových otázek BOZP, Judikáty o pracovních úrazech, Pracovní úrazy v judikatuře a autor knihy BOZP ve státní správě a samosprávě.

Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je: 100 % účast v průběhu kurzu.

Číslo kurzu, termín a místo konání kurzu:

  • 01/P/2022        5. - 7. duben 2022             Praha, Impact Hub, Drtinova 557/10, Smíchov
  • 02/M /2022      10. - 12. květen 2022        Moravský Žižkov, penzion Maděřič
  • 03/M /2022      20. - 22. září 2022             Moravský Žižkov, penzion Maděřič
  • 04/P/2022        11. - 13. říjen 2022           Praha, Impact Hub, Drtinova 557/10, Smíchov

 

Akreditovaná zkouška OZO BOZP:

Na termíny jednotlivých kurzů bude navazovat (na základě dohody zájemců o zkoušku) několik termínů státních zkoušek OZO BOZP, které nezajišťuje firma Z. Šenk, ale zkouška je zajišťována organizací ČSJ Praha (www.csq.cz). Zájemci o následnou zkoušku pro ověření znalostí z odborné způsobilosti v prevenci rizik získají více informací na základě dotazu: p. Z. Šenk, T: 608 641 863 a nebo přímo u paní Romany Hofmanové (ČSJ Praha), T: 221 082 253, E: hofmanova@csq.cz.

Důležité upozornění: Kurz ,,Doškolení OZO BOZP“, lze využít i jako zápočtový seminář pro účely České společnosti pro jakost (ČSJ), pro recertifikaci certifikátu bez opakování zkoušky pro držitele certifikátu Manažer BOZP. 

Učební plán a osnova kurzu:

Doškolení odborně způsobilé osoby (OZO) v plnění úkolů v prevenci rizik

   Termíny školení

Časová

dotace

 Obsah výuky (přednášky, cvičení, workshop)

 

1. den

 

  0,5 hod.

1.1 Seznámení s průběhem studia, představení lektora a účastníků.

1.2 Všeobecný úvod do problematiky BOZP - základní zásady, kontrolní orgány, terminologie, právní registr pro BOZP, včetně nových nařízení EU.

1.3 Změny v právních předpisech v roce 2018 a změny v roce 2019.

5 hod.

2.1 Právní a ostatní předpisy - seznámení se zásadami a odborný výklad k ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - I. část.

1 hod.

3.1 Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP):

  • Kdo je OZO BOZP a co musí pro zaměstnavatele zajišťovat?
  • Na jakých dokumentech musí být OZO BOZP podepsán?    

1,5 hod.

4.1 Řízení rizik z pohledu zaměstnavatele (firmy) a z pohledu OZO BOZP.

4.2 Vzorová osnova vnitřního předpisu pro řízení rizik.

 

2. den

 

2 hod.

5.1 Právní a ostatní předpisy – odborný výklad k zákoníku práce - II. část.

1 hod.

6.1 Právní předpisy - seznámení s ustanoveními zákonů č. 309/2006 Sb., č. 224/2015 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 373/2011 Sb.

2 hod.

7.1 Práv. předpisy - seznámení se zásadami a ustanoveními nař. vlády č. 27/2002 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 339/2017 Sb., č. 375/2017 Sb. a č. 406/2004 Sb.

2 hod.

7.2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve vazbě na problematiku BOZP.

7.3 NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a vyhláška č. 180/2015 Sb.

1 hod.

8.1 Kontroly, prověrky a auditování – všeobecně.

8.2 Vzorový čeklist pro auditování BOZP.

 

3. den

 

5 hod.

9.1 Právní předpisy - seznámení s NV č. 168/2002 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 272/2011 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 495/2001 Sb., č. 591/2006 Sb.

1 hod.

10.1 Právní předpisy - seznámení s ustanoveními vyhl. č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 79/2013 Sb., č. 87/2002 Sb., č. 246/2001 Sb., a vyhl. č. 432/2003 Sb.  10.2 Nařízení (ES) 2016/679 - GDPR.

0,5 hod.

11.1 Seznámení s hlavními zásadami normy - ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1 hod.

12.1 Pracovní úrazy – vzorové schéma průběhu řešení PÚ dle zákoníku práce a dle NV č. 201/2010 Sb. Upozornění na důležitá úskalí a změny v předpisu.

12.2 Výklad k důležitým rozsudkům Nejvyššího soudu týkající se pracovních úrazů.

0,5 hod. 

13.1 Konzultace k probraným tématům a zodpovězení otázek.

13.2 Diskuze ke specifickým problémům - účastníci kurzu. 

Součástí výkladu je poskytnutí praktických návodů a příkladů, jak požadavky aplikovat v organizaci. (Všechny právní předpisy budou přednášeny ve znění pozdějších předpisů.)

 

Účastnický poplatek: 9.900,- Kč bez DPH (11.979,- Kč včetně 21 % DPH)

Cena kurzu zahrnuje: organizační vložné, zajištění lektora, studijní materiály a obsáhlé dokumenty předané v elektronické podobě na začátku školení: vzorové formuláře a dokumenty, fotografie z auditů BOZP a videa s tématikou BOZP) a občerstvení účastníků školení.

Cena kurzu nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravování účastníka.

Přihlášku na kurz ,,Doškolení OZO BOZP“ laskavě zašlete elektronicky na: zdeneksenk@email.cz nebo T: 608 641 863.

vloženo: 07.03.2022
zpět na přehled kurzůobjednat-knihu.png, 8 kB
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi