Bc. Zdeněk Šenk MENU
Vysokoškolský diplom
pdf diplom.pdf (173kB)
Živnostenský list Poskytování služeb v oblasti BOZP
pdf ZL_pro_BOZP.pdf (201kB)
Osvědčení Technik požární ochrany
pdf Technik_pozarni_ochrany.pdf (68kB)
Osvědčení Odborná způsobilost v prevenci rizik
pdf Osvedceni-OZO-2018.PDF (982kB)

Bc. Zdeněk Šenk, nar. 5. 1. 1958

je špičkovým expertem, poradcem, lektorem a certifikačním auditorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“).

 • Je jedním ze zakladatelů nového směru v oblasti BOZP - ,,Systémový přístup k BOZP“ dle specifikace OHSAS 18001:1999, nyní ČSN OHSAS 18001:2008.
 • Je aktivním konzultantem a poradcem BOZP, především v oblasti implementace systému managementu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
 • Je zakladatelem nejprestižnějšího manažerského kurzu BOZP pro významnou vzdělávací organizaci a autorem více jak 200 stránkových skript pro tento kurz.
 • Je odborným garantem a lektorem třítýdenních manažerských kurzů BOZP.
 • Je aktivním lektorem v dalších kurzech se zaměřením na oblast BOZP se stovkami spokojených absolventů.
 • Je absolventem manažerských kurzů - jakosti, životního prostředí a BOZP a dále absolventem kurzů externí auditor - jakosti, životního prostředí a BOZP.
 • Je prvním přednášejícím učitelem v novém studijním  oboru - ,,Řízení bezpečnosti práce“ na Vyšší odborné škole v Chotěboři.
 • Je aktivním certifikačním auditorem BOZP pro několik certifikačních organizací, s výkonem činnosti v prestižních firmách, především automobilového průmyslu.
 • Je držitelem osvědčení Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik.
 • Je novátorem a průkopníkem nových přístupů v oboru BOZP. Např. ,,Vzdělávací metoda HELLA“, kdy je duchovním otcem a spoluautorem nové vzdělávací metody podporující vyšší úroveň bezpečnostní kultury ve firmě. Je autorem vzorového dokumentu ,,Popis pracovní náplně“ se specifickými údaji BOZP.
 • Je spoluautorem knihy Abeceda personalisty, část BOZP, vydal ANAG Olomouc a autorem řady odborných článků, ve kterých novátorským způsobem přistupuje k řízení BOZP.
 • Je autorem publikace BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, publikace 1309 testových otázek BOZP a publikace Judikáty o pracovních úrazech, vše vydáno v nakladatelství Anag Olomouc.
 • Je autorem vysokoškolských skript pro výukový předmět – ,,BOZP v údržbě“, pro nový obor – Inženýrství údržby, katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Několik roků byl předsedou zkušební komise pro zkoušku ,,Odborné způsobilosti pro plnění úkolů v prevenci rizik“ na základě akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Je důsledný v osvojování nových poznatků v oblasti BOZP a pomáhá prosazovat v rámci svých aktivit zásady správné praxe v oblasti BOZP.
 • Je absolventem MZLU Brno, personální management se specializací sociálně ekonomický management.

 

Dne: 17. září 2013

facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi