Bc. Zdeněk Šenk MENU

Nabídka spolupráce v oblasti BOZP

Firma Bc. Zdeněk Šenk, Vám nabízí spolupráci v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v následujících oblastech:

 • Implementaci systému managementu BOZP (SM BOZP) dle zásad normy ČSN ISO 45 001:2018.,
 • Poradenství při zlepšování zavedeného SM BOZP, případně poradenství při zásadních změnách v organizaci s dopadem do oblasti BOZP,
 • Školení vrcholového vedení organizace a dalších manažerů o požadavcích právních předpisů BOZP a PO a o požadavcích normy OHSAS,
 • Školení interních auditorů BOZP (právní předpisy a požadavky normy OHSAS),
 • Školení ostatních zaměstnanců, podle právních požadavků, ale také podle vašich vnitřních předpisů a dalších relevantních dokumentů,
 • Hodnocení souladu vaší firmy s právními požadavky a s požadavky normy OHSAS (služba je zákazníky často využívána před dohledovým auditem dle normy OHSAS a nebo před státní kontrolou inspektorátu práce),
 • Realizace interního auditu BOZP v prostorách vaší firmy ve spolupráci s vašimi interními auditory/vedoucími zaměstnanci (vhodný způsob jak odstranit tzv. ,,provozní slepotu“ a zjistit přetrvávající nedostatky),
 • Realizace roční prověrky BOZP, dle § 108 odst. 5 zákoníku práce (prověrka musí být realizována 1x za rok),
 • Posuzování/hodnocení rizik u vytypovaných specifických pracovních činností, včetně zpracování návrhu přidělení OOPP zaměstnancům,
 • Zpracování vnitřních předpisů s vazbou na BOZP (např. bezpečnostní předpisy, pracovní postupy, apod.),
 • Celoroční spolupráce v oblasti BOZP (udržování souladu s právními předpisy, průběžné zlepšování SM BOZP, řešení pracovních úrazů, apod.),
 • Nastavení základních pravidel BOZP u významných dodavatelů vaší firmy, s cílem minimalizovat tzv. ,,negativní reklamu“.
 • Předmětem spolupráce mohou být i další neuvedené oblasti BOZP.

 

Bc. Zdeněk Šenk
Živnostenský list: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Osvědčení: O odborné způsobilosti v prevenci rizik
Certifikát: Lead auditor systému managementu BOZP

Kontaktní údaje:
E: zdeneksenk@email.cz
Web: www.bozppodlesenka.cz 
T: 608 641 863

facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi