Bc. Zdeněk Šenk MENU

Termíny kurzů, seminářů a vzdělávacích akcí v roce 2024

 


 Doškolení Manažerů BOZP
 


 

Doškolení Manažerů BOZP (Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

19.-21.11.2024
(poslední datum kurzu - přesun do archivu)

Stejný seminář se koná ještě 19.-21.11.2024 v Třebíči

Základní heslo kurzu:

,,Mít úspěch, znamená vědět a znát.“

Třídenní kurz ,,Doškolení Manažerů BOZP“ je vhodný pro dvě základní cílové skupiny:

  • Především pro držitelé osvědčení OZO BOZP a pro představitele vedení pro BOZP, kteří svoji činnost už aktivně vykonávají a mají zájem získat ucelený přehled o problematice BOZP, kdy informace získané na kurzu mají potřebný přesah pro zajištění aktivní podpory při procesu zlepšování úrovně BOZP v organizaci.

Absolventi kurzu si zásadním způsobem rozšíří své znalosti v oblasti BOZP na komplexní úrovni. Obsah kurzu je zaměřen nejenom na požadavky právních předpisů, ale vzhledem ke zkušenostem lektora s problematikou systémového přístupu k BOZP, budou prezentovány i požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 tak, aby účastník kurzu byl schopen efektivně spolupracovat s vedením firmy při zlepšování systému řízení BOZP.

  • Kurz Doškolení Manažerů BOZP je také vhodný pro další zainteresované strany, např. pro manažery, personalisty, poradce v oblasti BOZP, interní auditory, zástupce odborů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pro všechny další, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat další doplňující nadstandardní informace.

Číslo kurzu, termín a místo konání kurzu:

  • 04/Manažer/M/2024 19. – 21. listopad 2024, Třebíč​                                                                           

                                                                                                                                                                          

vloženo: 05.06.2024
více informací - PŘIHLÁŠENÍ
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi