Bc. Zdeněk Šenk MENU

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání + CD

Zohledňuje aktuální legislativní změny
Podnětem k novému vydání publikace Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání byla především novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která vrátila do vlastního obsahu zákoníku práce právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně několika dílčích, ale významných změn a vydání „nové vyhlášky č. 440/2001 Sb.", tedy nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Publikace se zmiňuje rovněž o připravované tzv. velké novele zákoníku práce 2017 a připravovaných změnách souvisejících právních předpisů (zákona o specifických zdravotních službách, zákona o inspekci práce).

Blíže k obsahu publikace
Tradiční obsah publikace týkající se jednotlivých nároků na odškodnění byl rozšířen o pojednání o souvislostech vlastní agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s problematikou BOZP, o vazbách na pracovnělékařské služby, zejména na vydávání lékařských posudků. Autoři (současně soudní znalci) seznamují se svými zkušenostmi při vypracovávání znaleckých posudků na výpočty náhrad za ztrátu na výdělku (znalecký obor a specializace JUDr. Martina Mikysky), resp. na posuzování zdravotnických otázek, spojených s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání (doc. MUDr. Evžen Hrnčíř). Publikace je věnována také vztahům mezi poškozenými zaměstnanci, jejich odpovědnými zaměstnavateli a pojišťovnami Kooperativa a Česká pojišťovna při provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů a jeho perspektivám do budoucnosti.

Nakoupit můžete na stránkách nakladatelství Anag.

zpět na přehled knih
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi