Bc. Zdeněk Šenk MENU

Přehled publikací:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě
  • Kniha úrazů
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS
  • 1309 testových otázek BOZP
  • Pracovní úrazy v judikatuře

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS

2. aktualizované vydání (duben 2012)

Tento bestseller v oblasti BOZP nabízí přehledně zpracované informace, jak může organizace efektivně pracovat se svým systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsah knihy navazuje na 1. vydání úspěšné publikace BOZP prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které patřilo k nejprodávanějším publikacím s problematikou BOZP na knižním trhu.

více informací - OBJEDNÁNÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě

1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy.

Tato publikace je jedinou knihou svého druhu na trhu.

více informací - OBJEDNÁNÍ

Pracovní úrazy v judikatuře

1. vydání

Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím.


Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu v souvislostech. Důraz je kladen na klíčové informace, které jsou pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, podstatné.

více informací - OBJEDNÁNÍ

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti. 9. aktualizované vydání.

více informací - OBJEDNÁNÍ

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání + CD

5. vydání odborné monografie na téma odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Autorský kolektiv.

více informací - OBJEDNÁNÍ

1309 testových otázek BOZP

1. vydání (únor 2011+aktualizace)

Kniha 1309 testových otázek BOZP je přehlednou příručkou, v níž autor čtenářům předkládá podrobné otázky týkající se BOZP spolu se dvěma variantami odpovědí u každé z nich. Čtenář si tak může otestovat vlastní znalosti z BOZP a správnost odpovědí si sám ihned ověřit v klíči, který u každé správné odpovědi uvádí také přesný odkaz na zákonné ustanovení, jež danou otázku řeší.

více informací - OBJEDNÁNÍ

Kniha úrazů

Kniha úrazů obsahuje změny účinné k 1. 1. 2015. V knize je doplněno vše potřebné, aby používání knihy bylo uživatelsky příjemné. Přímo v knize je vloženo ,,kódování úrazů“ (nový právní požadavek – 87 kódů úrazů). V knize jsou vloženy i další body, které předpis nevyžaduje, ale údaje jsou důležité pro ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele. Do knihy úrazů lze na očíslované listy zapsat 40 úrazů. Barevný tisk na kvalitním papíru, v kroužkové vazbě a ve tvrdých deskách je zárukou dlouhé životnosti knihy úrazů.

 

více informací - OBJEDNÁNÍ
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi