Bc. Zdeněk Šenk MENU

1309 testových otázek BOZP

1. vydání (únor 2011+aktualizace)

Kniha 1309 testových otázek BOZP je přehlednou příručkou, v níž autor čtenářům předkládá podrobné otázky týkající se BOZP spolu se dvěma variantami odpovědí u každé z nich. Čtenář si tak může otestovat vlastní znalosti z BOZP a správnost odpovědí si sám ihned ověřit v klíči, který u každé správné odpovědi uvádí také přesný odkaz na zákonné ustanovení, jež danou otázku řeší.

Vzorové testy a problematika OZO

Ve druhé části publikace je uvedeno 10 vzorových písemných testů pro ověření znalostí zaměstnanců. V závěru knihy je podrobně popsána problematika odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, včetně příkladu smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborně způsobilou osobou BOZP.

Rozmanitost využití publikace

Cílem této prakticky zaměřené publikace je pomoci případným zájemcům v přípravě na zkoušku z odborné způsobilosti či při koncipování školení zaměstnanců, ale také při efektivním zajišťování prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Aktuální i pro rok 2013

Kniha je platná i pro rok 2013, aktualizace je ke stažení na www.anag.cz

Cena publikace (s DPH) 349,- Kč + poštovné

zpět na přehled knih
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi